HỢP ĐỒNG BẢO TRÌ VỆ SINH NẠP GA MÁY LẠNH

HỢP ĐỒNG BẢO TRÌ VỆ SINH NẠP GA MÁY LẠNH

Ngày Đăng : 22/07/2018 – 11:34 AM
Bản hợp đồng này không thể sửa chữa hay thay đổi ngoại trừ bằng văn bản được ký bởi người có thẩm quyền của mỗi bên. Không bên nào được phép chuyển nhượng bản hợp đồng này hay bất cứ quyền và nghĩa vụ nào ở đây nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độ lập – Tự do – Hạnh phúc

—–xXx—–

HỢP ĐỒNG BẢO TRÌ VỆ SINH NẠP GA MÁY LẠNH

SỐ 2407-2018/HĐMB

Căn cứ vào luật thương mại số 36/2005/QH11 được quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006

Căn cứ các điều khoản có liên quan khác trong bộ luật dân sự năm 2005 được thông qua tại kỳ họp thứ 7, quốc hội khóa XI ngày 10/06/2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/06/2006

Căn cứ vào nhu cầu khả năng mua bán hàng hóa của hai bên.

Hôm nay ngày ………tháng…..…năm 2018, chúng tôi gồm :

Bên Mua……………………………………………………………………………….

( gọi tắt là bên A )

Đại diện : ……………………………………Chức vụ :……………………….

Địa chỉ : ………………………………………………………………………..

Điện thoại : …………………………………………………………………….

Tài khoản : …………………………………………………………………….

Mã số thuế : ……………………………………………………………………

Bên Bán: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐIỆN LẠNH GIA ĐẶNG

( gọi tắt là bên B )

Đại diện : ………………………………….. Chức vụ :……………………….

Địa chỉ : ……………………………………………………………………….

Điện thoại : ……………………………………………………………………

Số tài khoản : ………………………………………………………………….

Mã số thuế : 0301433028

Hai bên đã thỏa thuận và nhất trí ký hợp đồng với các điều khoản sau :

Điều 1 : Công việc

Bảo trì, vệ sinh, nạp ga máy lạnh

Điều 2 : Nội dung công việc, đơn giá thực hiện

 1. Bảo trì máy lạnh
 • Vệ sinh máy lạnh bằng máy chuyên dụng
 • Kiểm tra các điểm nối điện, siết chặt đảm bảo an toàn điện
 • Kiểm tra khả năng lưu thông gió dàn nóng/lạnh, loại bỏ vật cản nếu cần thiết
 • Kiểm tra sự rò rỉ ga tại các điểm nối ống và xử lý nếu cần thiết
 1. Kiểm tra khi máy đang hoạt động
 • Theo dõi sự hoạt động của máy
 • Kiểm tra tiếng ồn và độ rung khác thường của block máy nén
 • Kiểm tra dòng điện định mức của máy
 • Kiểm tra áp suất ga trong máy
 • Nạp ga thêm đầy dủ cho máy chạy đạt mức tốt nhất
 • Kiểm tra độ lạnh của máy
 • Kịp thời kiểm tra máy, khắc phục sửa chữa sự cố hư hỏng do bên A báo trong thời gian sớm nhất
 1. Bảng kê danh sách dự toán kèm theo
 • Thời gian bảo trì máy là 03 tháng kể từ ngày bàn giao công việc hoàn thành.

Điều 3: Thời hạn hoàn thành, giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

 • Sau mỗi lần thực hiện có biên bản xác nhận công việc hoàn thành được bên A nghiệm thu
 • Giá trị trên hợp đồng chỉ là giá trị dự toán. Giá trị thanh toàn cuối cùng sẽ căn cứ theo quyết toán thực tế khối lượng công việc hoàn thành được hai bên cùng xác nhận. bên A thanh toán một lần toàn bộ tổng trị giá quyết toán được hai bên cùng xác nhận bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho bên B trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên B cung cấp hóa đơn tài chính, biên bản xác nhận công việc hoàn thành sau mỗi lần bảo trì máy lạnh định kỳ hoặc sửa chữa, tháo và lắp đạt máy lạnh.
 • Phương thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản việt nam đồng

Điều 4 : Trách nhiệm của mỗi bên

 • Bên A có trách nhiệm thông báo những hư hỏng hệ thóng máy lạnh kịp thời cho bên B đến khắc phục, cử người giám sát và nghiệm thu mỗi lần bên B thực hiện bảo trì máy lạnh, nạp ga máy lạnh, sửa chữa máy lạnh, tháo và lắp đặt máy lạnh.
 • Bên B cử nhân viên sửa chữa, bảo trì, khắc phục nhanh những hư hỏng do bên A thông báo.
 • Bên B có trách nhiệm xuất hóa đơn tài chính cho bên A để làm thủ tục thanh toán.
 • Trong quá trình bảo trì , khắc phụ sự cố bên B có trách nhiệm đảm bảo công tác an toàn lao động và phòng chống cháy nổ theo quy định của pháp luật. bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và mọi chi phí liên quan đến việc mất an toàn lao động do bên B gây ra.

Điều 5 : Vi phạm hợp đồng

 • Nếu bên nào vi phạm hợp đồng thì bị phạt 30% trên tổng giá trị hợp đồng vi phạm

Điều 6 : Giải quyết tranh chấp

 • Mọi tranh chấp xảy ra hoặc liên quan đến hợp đồng sẽ được giải quyết trước tiên bằng đàm phán hòa giải giữa các bên. Nếu các bên không dưa ra dược giải pháp nào thì tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại tòa án kinh tế quận thủ đức Tp Hcm. Phán quyết của tòa án là phán quyết cuối cùng và ràng buộc các bên. Mọi chi phí cho tố tụng do bên thua sẽ chịu trách nhiệm.

Điều 7 : Luật điều chỉnh

 • Hợp đồng này được hiểu và được điều chỉnh bởi pháp luật việt nam có liên quan.

Điều 8 : Điều khoản chung

 • Bản hợp đồng này không thể sửa chữa hay thay đổi ngoại trừ bằng văn bản được ký bởi người có thẩm quyền của mỗi bên. Không bên nào được phép chuyển nhượng bản hợp đồng này hay bất cứ quyền và nghĩa vụ nào ở đây nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi về giá cả, nội dung công việc thì hai bên thông báo với nhau bằng văn bản bổ sung phụ lục hợp đồng.
 • Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ……../……./ 2018 đến ngày ……./……../ 20 …
 • Hợp đồng này được lập thành 02 bản gốc, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Trả lời